fi en sv
  • Hösten 2021

    Årstidskonstnär
    Hösten 2021

    Lärä känna konstnär Inni Pärnänen

Konstnärerna O rf grundades år 2006 som en professionell och nationell konstnärsförening för bildkonstnärer, med bakgrund inom konstindustri.

 

Som medlemmar i Konstnärerna O rf accepteras bildkonstnärer, som i sina verk använder sig av ett materialbaserat uttryck och där konstindustrins traditioner tillämpas konkret eller som en konceptuell utgångspunkt.
För närvarande har föreningen ca 150 medlemmar.

Föreningen har som mål att främja och utveckla den moderna konsten inom konstindustrin, samt att stärka dess ställning på en mångsidig konstscen.
Inom den visuella kulturen har det konceptuella innehållet fått allt större betydelse och därför suddas gränserna ut mellan de olika konstformerna. Dagens textil- och keramikkonst är lika mycket bildkonst som måleri eller skulptur. Den konstindustriella konsten definieras inte av någon skarp gränsdragning. Textilkonst, keramikkonst och annan materialbaserad konst torde vara de mest omfattande och bäst kända områdena.
Utöver dessa kan man räkna med modern smyckeskonst, experimentell formgivning som baserar sig på konceptuellt innehåll samt dräktkonst av typen wearable art.

Konstnärerna O rf:s verksamhet fokuserar på att utveckla förutsättningarna för ett professionellt konstnärsskap. Genom att ordna utställningar och evenemang både inom det egna området och i dialog med konstnärer från andra delområden inom bildkonsten strävar man att öka medvetenheten om branschen.

Konstnärerna O rf är medlem av Ornamo rf och har som mål att bilda en länk mellan Finlands Konstnärsförbund och Ornamo.

PROJEKT

Konsnärerna O rf. har som mål att främja och utveckla den moderna konsten inom konstindustrin, och stärka dess ställning på en mångsidig konstscen samt att främja det proffesionella samarbetet mellan konstnärerna inom branschen.

Utställningarna och evenemangen, som föreningen ordnar, ökar medvetenheten för den moderna konstindustrin.

Konstnärerna O rf.s projekt består av utställningar och konstevenemang av engångsnatur. Förutom dessa har föreningen fortlöpande projekt så som konstverkstads verksamheten OHO vi lär oss tillsammans! samt föreningens äldsta, sedan 2006, ”Månadens konstnärs” presentation.